Методична робота

 Робота КДНЗ з правової освіченості дошкільників:

Мета навчально-виховної роботи з правової освіченості дошкільників:

*дати дітям початкові знання про норми поведінки, формувати навички їх дотримання, відповідного ставлення до правомірних дій, вчинків, а також до правопорушень, злочинів, шкідливих звичок та інших проявів антигромадської поведінки,

*виховувати повагу до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку,

*знайомити з правилами бережливого ставлення до природи, своїх речей, предметів побуту тощо.

Для досягнення вказаної мети правовиховна робота з дошкільниками передбачає розв’язання цілого ряду завдань   (читати далі)