Правила прийому

 

3арахування дітей у КДНЗ  я/с № 326 здійснюється на підставі:
  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
  • медичної довідки про стан здоров'я дитини, 
  • медичної довідки про епідеміологічне оточення,
  • свідоцтва про народження дитини,
  • закріпленої території обслуговування,
  • документів для встановлення батьківської плати для пільгових категорій.

 

         3а дитиною зберігається місце в КДНЗ   я/с 3 326 у  разі її  хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб,  які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

          Відрахування дітей із КДНЗ   «ЯСЛА–САДОК № 326 М. ДОНЕЦЬКА» може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.